Yûseke Iseya

Yûseke Iseya 

(Ponen una biografía en comentario, se pondrá aquí. Imagen automática.)

Actor:

  • 13 asesinos (Jûsan-nin no shikaku)
    2010, Japón, Reino Unido, Salida España: 12 agosto 2011

Colegas de tiro:

Recorded Picture Company (RPC) Takashi Miike Kôji Yakusho Takayuki Yamada Mikijiro Hira Hiroki Matsukata Kaneo Ikegami Daisuke Tengan Asahi Broadcasting Corporation (ABC) Sedic International

A escribir a Yûseke Iseya

Ficha de: Yûseke Iseya Películas sobre Kiao: 1

DVD & BluRay de Yûseke Iseya sobre Amazon
► Otros vídeos
DVD & BluRay de Yûseke Iseya sobre eBay
Ningún comentario sobre Yûseke Iseya


pelicula.kiao.net Todo el cine en vídeo